Kaj je neprekinjena evharistična naveza za duhovne poklice?

Neprekinjena pomeni, da je noben dan ne prekinemo oz. opustimo. Vsaj po eden iz župnije se gotovo udeleži svete maše za duhovne poklice.

Evharistična, ker je evharistija (sv. maša) najodličnejši dar Božje ljubezni, v kateri se nam sam Jezus podarja, ter so poklici iz evharistije in za evharistijo, izbiramo to najodličnejšo obliko kot zahvalo in prošnjo za poklice v diakonsko in duhovniško služenje, v različne oblike posvečenega življenja in v misijonske poklice.

Naveza pomeni, da smo verniki vse nadškofije: župnije, gibanja, redovne in druge skupnosti združeni v molitvi za eno bistvenih zadev naše krajevne Cerkve.

Za duhovne poklice - molimo, da bi vsak človek odkril in živel življenjsko poklicanost v skladu z Božjim odrešenjskim načrtom, izrecno pa prosimo tudi: za nove poklice v diakonsko in duhovniško služenje, v različne oblike posvečenega življenja, v misijonski poklic, ter za milost, da bi poklicani na klic odgovorili; za dobro vzgojo kandidatov ter za svetost in zvestobo poklicanih.

Kako jo organiziramo?

Neprekinjena evharistična naveza je učinkovita pobuda, ki jo zlahka uvedete v vašo župnijo. Zahteva minimalno koordinacijo in je odlična pot za pridobivanje novih molivcev za poklice.

1. Prosite župljane, posameznike in župnijske skupine (mlade, starše, skavte, člane biblične, molitvene ... skupine, člane gibanj ...), da si izberejo dan v mesecu, ko bodo prišli k maši in jo darovali po prej omenjenem namenu.
2. V župniji izberite nekoga, ki bo odgovoren za koordinacijo neprekinjene evharistične naveze.
3. Pripravite prilogo oznanil, kjer razložite molitveno pobudo. Za oznanila pripravite prijavnico, kamor se prostovoljci vpišejo in izpolnjeno vrnejo. Prijavnica naj bo v cerkvi vedno na razpolago.
4. Koordinator skrbi za obveščanje in seznam, ga redno posodablja ter obesi na oglasno desko v cerkvi.
5. Na CDP bomo veseli vaših odmevov, kako je v vaši župniji zaživela neprekinjena evharistična naveza.

Kako lahko postanete član »Neprekinjene evharistične naveze«?

Zelo preprosto:
1. Izberite si dan v mesecu, ko boste šli k maši in molili po namenu »Neprekinjene evharistične naveze«. Lahko izberete stalen dan v mesecu (prvi torek, tretji petek ...), dan spreminjate (vsak mesec različen dan) ali enkraten datum.
2. Izpolnjeno prijavnico pravočasno oddate (v nabiralnik, župniku ali koordinatorju). Prijavnice, ki bodo v cerkvi vedno na razpolago, ponudite še svojim domačim, sosedom, prijateljem in jih povabite k sodelovanju v »Neprekinjeni evharistični navezi«

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Back to top