IZPROSIMO VSAJ EN NOV DUHOVNI POKLIC V SVOJI ŽUPNIJI

Kaj je molitveni maraton?

Molitveni maraton je molitvena obveza, za katero se zavestno in svobodno odloči posameznik, družina, skupina ali celotna župnija, z namenom, da bi v svoji župniji izprosili vsaj en duhovni poklic. "Maratonec" bo torej vsak dan goreče prosil, naj Bog izbere in pokliče med mladimi v župniji, kogar sam hoče. Vztrajal bo od dneva, ko se je za maraton odločil, vse do uresničitve - zato tudi maraton, tek na dolge proge.

 Zakaj moliti za duhovne poklice?

 •  Da bi odgovorili na željo Jezusovega srca, naj prosimo Gospoda žetve, da pošlje delavce na svojo žetev." (prim. Lk 10, 2).
 • Da bi Božje oznanilo odrešenja prišlo do vseh ljudi.
 • Ker po njih na nek način Jezus še naprej blagoslavlja male, ozdravlja bolne, uči nevedne, spravlja grešnike in se daje iz ljubezni.
 • Ker mnogi mladi v sebi čutijo Božji klic, nimajo pa moči in poguma, da bi nanj odgovorili.
 • Ker sicer še imamo nove maše ali redovne zaobljube, vendar le v redkih župnijah. V drugih že leta in desetletja ne, v nekaterih pa nikoli.
 • Ker mislimo tudi na svoje otroke, vnuke in pravnuke, da tudi v njihovem času ne bi manjkalo oznanjevalcev veselega oznanila.

 Kdo lahko sodeluje?

 V molitvenem maratonu lahko sodeluje vsak vernik – ne glede na stan, poklic ali starost: otroci, zlasti še birmanci, mladi, odrasli, bolni, ostareli, invalidi, celotne družine, različne župnijske skupine (npr. ministranti, pevci, bralci, animatorji, ...) ali že obstoječe skupine molivcev. Vsekakor pa najprej računamo na vas: redovniki in redovnice, duhovniki, kateheti in katehistinje, župnijski animatorji za duhovne poklice, člani župnijskih svetov in drugi pastoralni sodelavci.

 Kako lahko sodelujemo?

 •  Molimo za mladega človeka iz naše župnije, ki ga Bog želi izbrati.
 • Če molitev kakšen dan pozabimo, jo naslednji dan nadomestimo.
 • Maraton traja od dne, ko ste prejeli to zloženko in podpisali svojo odločitev, vse dokler v svoji župniji ne izmolite vsaj enega duhovniškega, redovniškega ali misijonskega poklica.
 • Lahko pa maraton nadaljujete in izprosite še drugega, tretjega...
 • V ta namen lahko molimo na različne načine:

            - Predlagano molitev ali druge podobne molitve.

           - Kratke vzklike (npr.: Gospod, pošlji delavce na svojo žetev!).

           - Ves rožni venec ali samo desetko.

           - Rožni venec Božjega usmiljenja.

           - Večni Oče, darujem ti svojo bolezen, trpljenje, osamljenost, učenje, delo... za nov duhovni poklic iz naše župnije.

           - Obiščemo Jezusa v cerkvi ali se udeležimo češčenja Najsvetejšega.

           - Zmolimo križev pot.

             - Vsak maratonec sodeluje pri sveti maši za duhovne poklice vsak prvi četrtek, petek ali soboto v mesecu.

 
Svojo odločitev, da bom sodeloval pri molitvenem maratonu, izrazim s temi ali podobnimi besedami:

 Gospod Jezus, združen/a s teboj in tvojo nebeško Materjo Marijo se jaz, .................... obvežem, da bom od danes dalje zavzeto molil/a za en duhovni poklic iz naše župnije.

Datum:                                                               Podpis:

Podpisano zgibanko namestimo na vidno mesto, da nas bo stalno spominjala na našo odločitev.

Predlagana molitev (vsi):

Oče naš,vsak dan te prosimo, naj pride k nam tvoje kraljestvo, kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. Po svojem Sinu Jezusu, Knezu miru, in po naši Materi Mariji, Kraljici miru, te iskreno prosimo: prebudi v naši župniji dekle ali fanta, ki bo poln Boga miru in ljubezni, pripravljen v duhovnem poklicu postati delavec za mir: mir v dušah, mir v družinah in soseskah in mir v javnem življenju. Oče, usliši nas, saj od tebe prihaja vsak dober dar. Amen.

 prir. po papežu Janezu Pavlu II.

 Oče naš. Zdrava Marija. Slava Očetu.

 Predlagana molitev (otroci):

 O Jezus, moje male žrtve, združene s tvojo Božjo daritvijo, naj pridobijo Cerkvi svete in številne duhovniške in redovniške poklice.

 Oče naš. Zdrava Marija. Slava Očetu.

Predlagana molitev (mladi):

Gospod, ves se izročam v tvoje roke. Stori z mano, kar hočeš! Ti si me zase ustvaril. Kaj hočeš, da storim? Uresničuj z menoj svoj načrt! Darujem ti svoje želje, svoje radosti, svoje slabosti, svoje načrte, svoja nagnjenja, ki me odvračajo od tebe da se ponovno vrnem k tebi. Želel bi biti to, kar boš ti napravil iz mene. Ne rečem: Za teboj pojdem, kamorkoli pojdeš, ker sem slaboten. Toda izročam se tebi, da me vodiš, kamor hočeš. Želim iti za teboj. Prosim te moči za svoj dan!

John Henry Newman

 Oče naš. Zdrava Marija. Slava Očetu.

 Zgoraj je navedenih le nekaj možnosti. Tako za osebno kot za skupno molitev lahko uporabite knjižice, ki so na voljo na CDP ali na Slomškovi založbi, in sicer:

 •  Pošlji delavce na svojo žetev – Molitve za duhovne poklice.
 • Dr. Julka Nežič: Družina moli za duhovne poklice. 
 • Gospod, ostani z nami – Molitvene ure za duhovne poklice. 
 • Za teboj, Gospod – Molitvene ure za duhovne poklice. 
 • Jože Kužnik, Rožni venec za duhovne poklice. 
 • Križev pot za duhovne poklice.

 POZOR!

Zmaga je zagotovljena vsem, »kajti vsak, kdor prosi, prejme, kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo« (Jezus). Zato v tem maratonu ni prvih, ne zadnjih mest.

Nagrada je pripravljena vsakemu, ki bo vztrajal do konca: to je izprošen duhovni poklic, ter mir in sreča v srcu vseh, ki v zvesti molitvi iščejo Boga in njegovo kraljestvo.

Posebnost: V tem maratonu ni gledalcev! Ker smo vsi deležni milostnih sadov duhovnih poklicev, nihče ne more držati »križem rok«. Delež vsakega je nenadomestljiv, čeprav bi bil še tako majhen. Zato, veselo na delo!

DUHOVNI ŠOPEK ZA NAŠE NOVOMAŠNIKE

Molitev za novomašnike je ključnega pomena. V današnjem svetu, v katerem človek izgublja lastno identiteto, v katerem je zanemaril osnovne vrednote življenja, osebne poklicanosti in poslanstva, je še kako potrebno govoriti o poklicanosti in duhovnih poklicih. Slednji so potrebni tudi zato, da bodo na svojski način oznanjali in pričevali za splošno človeško in krščansko poklicanost. Takšnih pričevalcev potrebuje današnji svet.

Molitev more izprositi tiste drže zaupanja in predanosti, ki so potrebne, da izrečemo svoj lastni da ter premagamo strahove in negotovosti in odgovorimo na Božji klic. Vsak duhovni poklic se rojeva iz molitve. Molitev je ena najbolj množičnih poti za ustvarjanje nove občutljivosti, čuta in nove kulture duhovnih poklicev. Vsaka molitvena pobuda v župniji, pa naj bo bogoslužna, občestvena, osebna, družinska, ima molitveno vrednost, obenem pa je šola molitve.

Zdaj pa hočemo zbrati žlahtnih rož za duhovni šopek, ki ga bomo novomašnikom izročili pred novo mašo. Naj jih zares spremlja Božji blagoslov v tej pripravi na duhovništvo. Veselimo se, da bo Gospod Slovensko zemljo spet obdaroval z milostjo nove maše. Prav pa je, da razmišljamo, kdaj bo naslednja nova maša, v naših skupnostih, kdo bo zbral pogum in šel v bogoslovje, kako živa je naša vera, ko molimo za nove duhovne poklice. Naš odgovor naj bo naša molitev. In kar Bog stori, vse prav stori.

Naj Gospod blagoslavlja in podpira novomašnike v njihovem odločanju in vztrajanju pri sledenju Božjemu klicu. Naj Gospodov glas nikoli ne odneha trkati na srce mladim fantom in dekletom glede molitve in klica.

Kako lahko molim in prispevam za duhovni šopek?
Hvala vsem, ki se boste odločili, da namenite desetko rožnega venca za našega novomašnika. Pri tem se obvežete, da jo boste molili zanj vsak dan do nove maše. Kot molivec/-ka se boste lahko vpisali na seznam in se tako obvezali za eno desetko, rožni venec ali kakšno drugo dobro delo in molitev po tem namenu. Seznam bomo izročili novomašnikom ob njihovi novi maši.

Druga molitev za duhovni šopek
K drugi molitvi za duhovni šopek štejejo tudi obiski svete maše po tem namenu, prejem obhajila po tem namenu in vsaj kdaj kratek čas molitve za novomašnike v cerkvi. Zanje seveda lahko zmolite še več kakor le desetko ali opravite v ta namen kako dobro delo ali odpoved. Vse te namene vključimo v svojo osebno molitev. Lističe z različnimi nameni za naš duhovni šopek bomo ponudili v cerkvi. Odnesite jih domov in k vašemu namenu zapišite eno črtico. Vaše listke boste pred novo mašo oddali, število teh molitev, žrtev in odpovedi pa bomo izročili novomašnikom. V molitev se lahko vključi vsak, ki to želi. K temu vabimo tudi tiste, ki ne morejo k sveti maši, ki so v bolnišnici ali v Domu počitka, lahko so tudi od drugod, a želijo narediti dobro delo zase in za novomašnika. Bog naj blagoslovi vse, ki se boste odzvali z molitvijo za novomašnike. Z vami bo naš duhovni šopek še bogatejši.

V duhovni šopek so povezane različne molitve, žrtve in dobra dela. Ta so: molitev rožnega venca, molitev križevega pota, obisk delavniške maše, molitvena ura, češčenje Najsvetejšega, branje Svetega pisma. Kdor nima možnosti za molitev v cerkvi, naj molitev opravi doma. Poleg molitev lahko darujemo tudi svojo bolezen ali en dan trpljenja, dobro delo doma ali drugod v korist potrebnim, obisk bolnika ali ostarelega.

Vsak, ki bo opravil eno ali več molitev, žrtev ali dobrih del, naj to zabeleži na posebnem listku in napiše tudi število. Te listke boste prejeli v cerkvi. Vsak konec tedna jih oddajte v posebno škatlo, ki bo zadaj v cerkvi.

Ena »roža« ima petdeset cvetov, kar predstavlja število molitev, dobrih del in žrtev. Vsak cvet bo poln ko se bo nabralo 50 takšnih enot. Z nabiranjem duhovnega šopka pričnimo takoj. S tem bomo veliko prispevali za blagoslov naših novomašnikov.

Duhovni šopek za novomašnike
Cerkve na slovenskem

Opravil sem (Ime in priimek, naslov):
______________________________
____ molitev rožnega venca ________
____ desetka rožnega venca ________
____ molitev križevega pota _______
____ obisk delavniške maše ________
____ molitvena ura _______________
____ pol ure češčenja Najsvetejšega _
____ darovanje enega dne trpljenja __
____ dobro delo doma in drugod _____
____ branje Svetega pisma _________
____ obisk bolnika ali ostarelega ____
____ obhajilo po tem namenu _______

Na desni strani si sproti beleži molitve,
žrtve in dobra dela, na levi pa napiši njihov seštevek.
Listek oddaj v zato pripravljeno škatlo!

Ervin Mozetič

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Back to top