Pri molitvi za duhovne poklice lahko sodeluje vsak vernik, ne glede na stan, poklic ali starost. Lahko sodelujete kot posameznik ali v skupini.

Molite lahko tako otroci, kakor mladi, odrasli, bolni, ostareli, invalidi. Lahko se za to molitev odločite celotne družine, različne župnijske skupine (npr. ministranti, pevci, bralci…), ali pa že obstoječe skupine molivcev.

Seveda najprej računamo na vas: redovniki in redovnice, duhovniki, kateheti in katehistinje, člani župnijskih svetov in drugi pastoralni sodelavci.

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Back to top