Salezijansko molitveno združenje / SZM / za duhovne poklice, mladino in družine

Sv. Janez Bosko, oče in učitelj mladine, si je močno prizadeval, da bi pomagal mladini na najrazličnejše načine. Veliko pozornost je namenjal obdobju poklicne odločitve, saj je bil prepričan, da je od pravilne poklicne odločitve v marsičem odvisna človekova prihodnost. Posebno pozornost pa je namenjal tistim, za katere je zaslutil, da jim Bog podarja dar duhovnega poklica. Don Boskovo ljubezen do Cerkve in skrb za duhovne poklice nadaljujejo tudi današnji salezijanci, saj na lastni koži močno čutijo resničnost Jezusovih besed: »Žetev je velika, delavcev pa malo« (Mt 9, 38). 

Zgodovina združenja

Leta 1975 se je v salezijanskem zavodu (tedanjem malem semenišču) v Želimljem porodilo Salezijansko molitveno združenje za duhovne poklice. To je bil konkreten odgovor na zmanjševanje števila semeniščnikov. Molitvena družina se je hitro širila najprej med don Boskovimi sotrudniki in bralci Salezijanskega vestnika potem pa med najrazličnejšimi ljudmi dobre volje v vseh treh slovenskih škofijah. Tako je tudi sedaj. V molitveno združenje se včlanjajo starejši in mlajši, zdravi in bolni.

Vezi med člani združenja

Dnevna duhovna vez med člani združenja je molitev Angel Gospodov. To je molitev, ki je močno zakoreninjena med slovenskimi verniki in je vsebinsko zelo bogata. Govori nam o tem, kako je Marija sprejela Božji klic in se dala Bogu na razpolago. V molitvi se najprej obračamo k Bogu s prošnjo za družine, da bi z ljubeznijo sprejemali otroke in jih vzgajali v duhu evangelija. Potem molimo za mlade, ki iščejo svoj poklic. Končno prosimo za tiste mlade, ki jim Bog namenja duhovni poklic, da bi ponujeni dar spoznali, vzljubili, sprejeli in ga potem v zvestobi živeli.

Ob vpisu vsak član SMZ sprejme pisno potrdilo – plaketo s primernimi molitvami. Članstvo v združenju ni vezano na kakšna obvezna skupna srečanja, zelo pa priporočamo tistim, ki jim je možno, da se udeležijo:

  • letnega molitvenega shoda na Rakovniku v Ljubljani zadnjo soboto v maju z začetkom ob 9. uri;
  • molitvenega shoda 2. soboto v septembru (Brezje, Ptujska Gora, Sveta Gora ...);
  • mesečnega molitvenega srečanja na Kureščku vsako 3. soboto v mesecu z začetkom ob 9. uri;
  • mesečnega molitvenega srečanja v Veržeju vsako zadnjo nedeljo v mesecu ob 14. uri;
  • župnijskih molitvenih srečanj (prvi četrtki v mesecu in prve sobote);
  • tedenskih molitvenih srečanj po družinah in pri vaških znamenjih…

Člane SMZ povezuje revija Salezijanski vestnik (SV), ki ga sprejmejo tisti molivci, ki to želijo. V vsaki številki SV je duhovna misel, ki je namenjena molivcem in molitveni nameni za vsak mesec.

Za žive in pokojne molivce se vsak mesec daruje sveta maša. Pokojne molivce pa prek SV priporočamo v molitev vsem članom združenja.

Naš naslov:
Salezijansko molitveno združenje za duhovne poklice, družine in mladino
Rakovniška 6, p.p. 2404, 1001 Ljubljana,

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Back to top