Posvečenje 1a

 

 

 

  

 

 

S pomočjo Gospoda Boga
in našega Odrešenika
Jezusa Kristusa
izberemo tega našega brata
za diakona!

Bogu hvala!

 

 

Slomškova stolnica, 28.6. 2020 ob 16. uri 

Mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ je v Slomškovi stolnici na 13. nedeljo med letom posvetil v diakona bogoslovca Simona Lamprehta iz župnije Svečina. Novega diakona se veseli in se zanj Bogu zahvaljuje celotna Mariborska naškofija, še na poseben način pa njegovi domači, župnik in verniki iz župnije Svečina in Sveti Jurij ob Pesnici, ter številni molivci, ki ga vsa leta bogoslovja zvesto podpirajo s svojimi molitvami.

Več:

Diakonsko posvečenje 1. del.

Diakonsko posvečenje 2. del.

 

 Pridiga nadškofa Alojzija Cvikla DJ

Dragi sobratje duhovniki, diakoni, sestre redovnice, bogoslovci, dragi bogoslovec Simon, ki boš pri tej sv. daritvi prejel diakonsko posvečenje, pozdrav tvojim staršem, sorodnikom in prijateljem, dragi bratje in sestre!

V velikem veselju smo se zbrali dan pred praznikom apostolov Petra in Pavla, k diakonskemu posvečenju našega bogoslovca Simona Lamprehta iz župnije Svečina. Prisluhnili smo Božji besedi današnje 13. nedelje med letom, ki je še kako aktualna za ta trenutek.

Današnja laična kultura se imenuje hedonistična, po grški besedi HEDONE - užitek. Ta kultura želi človeka zadovoljiti in mu ponuditi hitre užitke. Iz vsakdanje izkušnje vemo, da se neurejeni užitek dostikrat spreobrne v trpljenje. Kako resnična je izpoved Čestertona (Chestertona), ki je bil menja, da nesmisel mnogih ljudi današnjega časa ni posledica izčrpanosti zaradi trpljenja, ampak je posledica izčrpanosti zaradi uživaštva. Uživaštvo izčrpa in vzame smisel bivanja, ki je v sprejemanju vsega in v vsem, tudi v trpljenju, videti Boga, ki si noro želi človeka.

Današnji evangelij nam želi dati odgovor na to človekovo dramo.
Človek lahko življenje pridobi, ko ga izgubi. Po človeško je to nelogično. To pa ne velja za božjo logiko, kajti nihče si ne more z lastnimi močmi pridobiti tistega življenja, o katerem govori Jezus. To življenje je soudeležba pri božjem življenju. To življenje je neminljivo in je zastonjski dar.

Tako je človek doživljal sebe pred grehom, doživljal se je kot dar. Greh je ravno v tem, da želi sebe postaviti na mesto Boga. V zapovedih vidi nekaj, kar ščiti privilegij Boga, ne pa kot varovalo, da človek ne zapravi tega daru.

Ko se je človek v raju, v nasprotju z božjo zapovedjo, polastil prepovedanega sadu, je sledila bolečina in smrt, ne kot kazen, ampak, kot zdravilo. S tem je Bog človeka zaščitil, da ne bi nebrzdano sledil svojim nagonom in egoizmu in tako uničil sebe in okolje.

Kristus je končno pretrgal to verigo. Naredil je prav nasprotno od tistega, kar sta storila Adam in Eva. Bil je poslušen svojemu Očetu in izpolnil njegovo voljo, ne svojo. Šel je na križ, v trpljenje in smrt. Vendar ni ostal v objemu smrti. Oče ga je obudil in tako je postal izvor življenja.

Hoditi za Jezusom vključuje tudi križ, ki pa ni konec, je pot v življenje.
Ko vse stvari v mojem življenju sprejemam zaradi Boga, se vse spremeni. Na vse gledam drugače.

Ta pogled nam pomaga razumeti začetek današnjega evangelija, ko Jezus pravi: »Kdor ima rajši očeta ali mater, kakor mene, ni mene vreden«. To nikakor ne pomeni, da jih moramo sovražiti. Ne, ljubiti jih moramo, a moramo Boga ljubiti bolj kakor starše. Bog mora biti vedno na prvem mestu. Kjer je Bog na prvem mestu, je vsaka oseba pravilno ovrednotena in spoštovana. Medsebojni odnosi pa temeljijo na spoštovanju in ljubezni.

Dragi Simon, ti si v svojem življenju Boga postavil na prvo mesto, kajti v sebi si začutil, kako te Gospod kliče in se sklanja k tebi, da bi ljudem služil zaradi njega in v njegovem imenu. Spoznal si, da je pot darovanja in služenja tvoja pot, in v vsej iskrenosti želiš hoditi po tej poti za Gospodom. Sprejeti želiš njegov stil življenja v neporočenosti. Prava in resnična vrednost tvoje izbire je v tem, da se boš na ta način še bolj posvetil ljudem in s tem naredil še več dobrega. Tvoja celostna podaritev Bogu bo v tem, da bo tvoje življenje s posvečenjem postalo še bolj rodovitno. Na ta način boš še bolj ljubil Boga in boš bolj odprt za izpolnjevanje Božje volje. Tako boš lahko postajal brat in spremljevalec tistih, ki ti jih bo na pot pošiljala Božja previdnost. Srečen diakon ali duhovnik lahko »rojeva« ljudi za novo pot ljubezni, solidarnosti, dobrote in miru. Na to pot te je povabil s posebnim klicem.

Dragi Simon, danes boš postal diakon. Že sama beseda »diakon« pomeni služabnik ali strežnik. Vzor ti bo Jezus sam, katerega življenje je bilo eno samo služenje, ki je svoj vrhunec doseglo v daritvi na križu.

In v čem bo to tvoje služenje?
Najprej je to služenje Božji besedi. Za to služenje sta potrebna vera in pogum, kajti služil boš v okolju, ki veri ni naklonjeno. Kot pravi papež Frančišek, je tu še posebej potreben pogum, ko zapustimo varno okolje, ki vlada znotraj naših cerkva in se podamo na obrobja – tja, kjer vlada drugačna miselnost in drugačne vrednote. Ta pogum nam daje Sv. Duh, kakor ga je dal apostolom na binkoštni praznik, da lahko v svet ponesemo veselo oznanilo evangelija.

Svoje brate in sestre boš kot duhovni spremljevalec spremljal pri rasti in utrjevanju njihove vere. Vodil boš molitve krščanskega občestva, krščeval, v imenu Cerkve boš navzoč pri sklenitvi zakonske zveze. Nosil boš sveto obhajilo bolnikom, jih tolažil, spodbujal in vodil cerkvene pogrebe.

S polaganjem rok boš še tesneje povezan s škofom in celotno Cerkvijo in v imenu Cerkve boš opravljal službo dejavne ljubezni.
Vse to boš zmogel, če boš odprt za pomoč od zgoraj. Samo tako bodo ljudje v tebi lahko prepoznali Kristusa služabnika, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel.

Dragi Simon, naj bo vedno tvoja služba Besede dopolnjena s pričevanjem dejavne ljubezni, ki je najbolj verodostojno oznanjevanje evangelija.
Danes Jezus govori tudi o gostoljubju, ki ga bo deležen Kristusov učenec. Jezus tudi pove, kakšni naj bomo, da nas bodo ljudje sprejeli:
- skromni, nenasilni, nevsiljivi, neošabni,
- naj bomo predvsem glasniki evangelija.

Dragi Simon, diakon boš postal na vigilijo praznika apostolov Petra in Pavla.
Oba sta rekla svoj »da« Gospodu in to privolitev sta udejanjala tako, da sta si dan za dnem prizadevala biti zvesta Božjemu klicu. Njun praznik nas tako spodbuja, da dan za dnem naše življenje postavimo na živi temeljni kamen, to je na Kristusa. »Gorje mi, če evangelija ne oznanjam!« vzklika Pavel, Peter pa nas vabi k živemu kamnu, ki so ga zidarji zavrgli, pri Bogu pa je dragocen.

Dragi Simon, bodi takšen, da bodo ljudje iz tvojega življenja lahko prepoznali te tipične lastnosti Kristusovega učenca, kajti tako bodo tudi prepoznali, da te On pošilja. Zato v vsakodnevni »službeni« in osebni molitvi utrjuj svojo povezanost s Kristusom. Tudi na nebeško mater Marijo ne pozabi. Pusti ji, da te s svojim materinskim plaščem varuje in spremlja s svojo priprošnjo.

Diakonsko posvečenje boš prejel v Slomškovi stolnici, zato naj ti bo bl. A. M. Slomšek vzor in priprošnjik pri Bogu, da boš vztrajal in ostal zvest danim obljubam.
Amen.

Posvečenje 2

Med litanijami vseh svetnikov!

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Back to top