Marija Magdalena je šla in učencem naznanila, da je videla Gospoda.