»Ako je hiša sama v sebi razdvojena, ta hiša ne more obstati« (Mr 3,24).